SENTENCE¹ na KOVITO in bolezen KOVIDa

SENTENCE¹ na KOVITO in bolezen KOVIDa
Epidemija COVID-19² ali pandemija KORONA virusa je upočasnila svet. Proti-
koronski ukrepi vlade RS ob upoštevanju navodil NIJZ³ so nam prinesi prepoved
druženja izven družinskega mehurčka, omejitev gibanja na prostem in policijsko uro,
zamrznitev javnih prireditev in omejitev zbiranja ljudi, zaprtje gostinskih in drugih
lokalov, prepoved prehajanja v druge občine in druge regije ter še druge neugodnosti.
Vsi ti ukrepi vlade so zavrli delovanje društva KOVITA. Šele s to epidemijo smo
začutili vrednote in svoboščine, ki so nam bile omejene ali odvzete. Korona virus je
bolezen 4 , ki ubija. Ves svet se bojuje s to boleznijo, zato ji velja vsa pozornost.
–––––––––––––––––
Kaj imata skupnega društvo KOVITA in bolezen KOVIDa ?
Besedi KOVITA (prvi sklon) in KOVIDa (drugi sklon) sta skoraj enaki, njun pomen
pa kaže diametralno nasprotje. »KOVITA« je društvo za zdravje, medtem ko se z
besedo »KOVIDa« označuje bolezen.
Ime »KOVITA« sporoča nekaj pozitivnega. Pomeni življenje, druženje, povezovanje.
Ime »KOVIDa« sporoča nekaj negativnega. Pomeni bolezen in smrt.
KOVITA je tvorjena beseda ali skovanka z različnim pomenom posameznih besednih
enot »ko« in »vita«. Predpona »ko« pred postavo tvorjene besede je v našem primeru
sinonim za izražanje povezave. Pripona »vita« v latinščini pomeni »življenje«.
Iz besede KOVITA je možna izpeljanka »ko vivere« t.j. sobivanje, skupno življenje.
KOVID ali COVID-19 je kužna bolezen, ki jo povzroča Korona virus SARS-CoV-2.
Drugi sklon besede KOVID je KOVID-a, ki se fonetično sliši kot KOVITA, vendar
besedna podobnost izrazov ne pomeni enakost, saj gre za vsebinsko različna pojma.
Društva KOVITA je ustanovljeno z namenom krepitve zdravja in zatiranja bolezni,
tudi bolezni KOVID-a. Tako torej KOVITA dejansko deluje zoper bolezen KOVIDa.
Metaforično bi lahko rekli, da je KOVITA v službi pregona KOVIDa.
–––––––––––––––––
¹ Sentenca = zgoščeno izražena globoka misel, temelječa na življenjski izkušnji:
spominja na pregovor in je tako tudi v rabi
² COVID-19 = bolezensko stanje, ki ga povzroča virus SARS-CoV-2 (ali »koronavirus«)
koronavirus = družina RNA virusov z značilnim obodom v obliki krone
(od tod ime »korona«); koronavirus je decembra 2019 v mestu VUHAN na
Kitajskem preskočil na človeka in povzročil epidemijo bolezni COVID-19
³ NIJZ = Nacionalni inštitut za javno zdravje
4 Bolézen  = odstopanje od normalne zgradbe ali funkcije kateregakoli dela, organa ali
sistema telesa, ki se kaže z značilnim nizom simptomov in znakov. 

2

Največ smrti zahteva koronarna arterijska bolezen.
SOPOMENKE

Če na internetu odtipkamo besedo »KOVITA«, dobimo »koronavirus« in šele četrti je zadetek
»Koroško društvo za zdravje KOVITA«.
V iskanju sopomenk 5 je mogoče skovanko »ko – vita« razumeti kot »Koroška
vitalnost«, torej povezovanje v Koroško vitalnost. Koroška pokrajina je bolj gorata,
zato je življenje v njej relativno trše, prebivalci pa so bolj vitalni.
Če besedo KOVITA razdelimo na »ko« in »vita« dobimo »so« in »vitalnost« ali
združeno vitalnost 6 , ki pomeni stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega
blagostanja; pomeni odsotnost bolezni ali napake, pomeni zdravje.
Organizacijska vitalnost je sposobnost organizacije za soočanje z izzivi poslovanja t.j.
sposobnost proaktivnega delovanja, odzivanja in preživetja kot tudi sposobnost
premagovanja negativnega vpliva stresorjev.
KORONArna bolezen je po besednem korenu soimenjakinja bolezni »KORONA«.
Pri koronarni bolezni je zaradi zožitve koronarnih arterij oskrba srca s krvjo nezadostna.
Koronarne arterije so žile, ki vodijo kri iz srca v druge organe in tkiva. Delna zapora teh žil
povzroča prsno bolečino (tiščanje v prsih) t.j. angina pektoris. Popolna zapora koronarnih
arterij vodi v odmrtje dela miokarda (srčne mišice), kar imenujemo miokardni infarkt
(srčnomišični infarkt, srčna kap). Svet bi bil lepši, če nobena od teh bolezni ne bi obstajala.
Beseda KOVIT v letalstvu ni KOVID, pač pa je »VRIJ« t.j. aerodinamični pojav pri
krilih, ki je posledica kombinacije izgube vzgona in bočnega drsenja. 
KOVIT je tudi ime podjetja »KOVIT projekti d.o.o. Trbovlje«, ki proizvaja kovinske
konstrukcije in drugo strojno opremo.
KOVIT je prehrambno podjetje v Amsterdamu na Nizozemskem (www.kovit.ni).
KOVIT Charnvitayapong je doktor filozofije na Faculty of Economics –
Thammasat University Bangkok/Tajska
KOVIT Rattanapech je na ATP lestvici uvrščen igralec tenisa iz Tajske.
Glede na to, da je KOVIT na Tajskem običajno moško ime, potem bi lahko tam našli
še kakšno žensko z imenom KOVITA.
–––––––––––––––––
5 Sòpoménka (soznáčnica, sinoním ali soznáčica) je beseda, ki ima (skoraj) enak pomen
kot kaka druga beseda. Slovar sopomenk je tezaver.
6 Po gornji razlagi besede »ko« je z njo povezana beseda »vitalnost« sinonim za aktivnost, čilost,
dinamiko, elan, energičnost, energijo, intenzivnost, jakost, jeklenost, krepkost, krepost, moč, polet,
razigranost, silovitost, srčnost, temperament, voljo, zdravje, živahnost, živost….
–––––––––––––––––
Velenje 26.04.2021 Alojz OSOJNIK